# عشق

خیال باطل

بارانی می‌آید؟ بشوید، ببرد همه را؟ ببرد، از کف خیابان از پای برگ‌های پای درخت‌ها از روی تکه سنگ‌ِ همسایه‌ی دریا، خاطراتش را؟ بشوید آن روز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

بهار

آسمانم ! ابری باش آسمانم ! ببار نباری ، نمی‌ روید احساس من آسمانم ! ابری باش ،‌ بارانی
/ 1 نظر / 9 بازدید