# راه

عبور

زندگی در جریان استبی منو حتی بی تو.نامرد، جایمان می‌گذارد و می‌رودو ما می مانیمتنهاجامانده.و مننگران غلبه زندگی... باید فکری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

مقصد

دست بر چمدان ، نگاه بر زمین همنشین صندلی چوبی ایستگاه و مثل همان خشک و بی حرکت منتظر ، منتظر قطاری که رفته است.
/ 0 نظر / 8 بازدید