عبور

زندگی در جریان است
بی من
و حتی بی تو.
نامرد، جایمان می‌گذارد
و می‌رود
و ما می مانیم
تنها
جامانده.
و من
نگران غلبه زندگی...
باید فکری کرد
باید رفت
باید جایش گذاشت...

سه شنبه، ۱۷مرداد۹۶
ساعت۲۰

/ 0 نظر / 50 بازدید