تسلی

چند خطی زیر باران

عبور

زندگی در جریان استبی منو حتی بی تو.نامرد، جایمان می‌گذارد و می‌رودو ما می مانیمتنهاجامانده.و مننگران غلبه زندگی... باید فکری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید
مرداد 96
12 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
10 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
6 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
عشق
51 پست
جاده
4 پست
راه
4 پست
سکوت
1 پست
اشک
6 پست
گریه
3 پست
عرفان
13 پست
خودشناسی
29 پست
حافظ
2 پست
شهید
8 پست
باران
12 پست
توحید
17 پست
ع
1 پست
ادیان
1 پست
مرگ
2 پست
فلسفه
3 پست
رحمت
1 پست
ادب
1 پست
عبادت
1 پست
عرفه
1 پست
اختیار
1 پست
جبر
1 پست
قضا_و_قدر
1 پست
شب_قدر
1 پست
معجـزه
2 پست
مهربانی
1 پست
گذشت
1 پست
حیرت
1 پست
ادعا
1 پست
زندگی
4 پست
انسان
1 پست
توکل
1 پست
آه
1 پست
نیاز
1 پست
مظلوم
1 پست
مسافر
1 پست
قطار
1 پست
نوروز
1 پست
عادت
1 پست
تکرار
1 پست
امتحان
1 پست
ابتلا
1 پست
قلم
1 پست
استیصال
1 پست
آزادی
1 پست
قفس
1 پست
رهایی
1 پست
پرنده
1 پست
خیبر
4 پست
ریا
1 پست
تزویر
1 پست
توهم
1 پست
بهار
1 پست
کوچه
1 پست
شهادت
1 پست
لطف
1 پست
احساس
2 پست
سیب
1 پست
کودکی
3 پست
دریا
2 پست
ساحل
1 پست
بی‌تابی
1 پست
حیا
1 پست
خاطره
1 پست
خزان
1 پست
غربت
1 پست
پاییز
1 پست
سختی
1 پست
گریستن
1 پست
محرم
1 پست
عاشورا
1 پست
عزاداری
1 پست
امید
1 پست
اندوه
1 پست
بغض
2 پست
بهانه
1 پست